Αιτωλοακαρνανία – 117 εμβόλια στις 15/6

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 306 εμβόλια
εκ των οποίων τα 117 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 336.774 (+117 την 14/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.669 (+2 την 14/06/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.873 (+2 την 14/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 95.829 (+113 την 14/06/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 583.784 (+131 την 14/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.258 (+4 την 14/06/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.956 (+9 την 14/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 159.548 (+118 την 14/06/2022

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 255.224 (+58 την 14/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.757 (+11 την 14/06/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.722 (+7 την 14/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 69.970 (+40 την 14/06/2022)

 


AgrinioStories