Αγρίνιο – Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιμελητηρίου

Σύμβαση για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση
του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας»

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου  υπέγραψε τη σύμβαση για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας» προϋπολογισμού  638.480,00 €από το Ε.Π Δυτική Ελλάδα 2014-2020,  παρουσία του προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Τσιχριτζή.

«Έγκαιρα κατανοήσαμε την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας με την υιοθέτηση δράσεων  φιλικών προς το περιβάλλον. Έτσι προχωρούμε  σε ένα συνολικό σχέδιο παρεμβάσεων  που συμβάλλουν στη δραστική μείωση της ενεργειακής δαπάνης των δημοσίων κτιρίων  ώστε να  λειτουργούν με τη μικρότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση. Σε συνεργασία με την Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας αναβαθμίζουμε το κτίριο προς όφελος των εργαζόμενων, των παραγωγικών φορέων και των επισκεπτών», ανέφερε κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Αγρινίου. 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται αφορούν στην αναβάθμιση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτιριακού κελύφους ( αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων) καθώς και των τεχνικών συστημάτων (θέρμανσης-κλιματισμού- αερισμού και φωτισμού) του κτιρίου. Οι παρεμβάσεις θα αναβαθμίσουν το κτίριο από λειτουργικής απόψεως και θα συντελέσουν:

  • Στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του των χώρων του κτιρίου, όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.
  • Στην αύξηση της λειτουργικότητας καιτην εξασφάλιση συνθηκών άνεσης κατά τη χρήση.
  • Στην αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου
  • Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κτιρίου για προσφορά στην τοπική κοινωνία και οικονομία

AgrinioStories