Αγρίνιο: Έχει δημοτικό συμβούλιο σήμερα 21/2

Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί
σήμερα, Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίουκαι ώρα 17:00  θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Παρουσίαση παραδοτέου επί της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την υλοποίηση του έργου: «Προδιαγραφές ομοιογένειας και παρεμβάσεων κοινόχρηστων χώρων αστικού ιστού Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
  2. Έγκριση Α΄ Μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου – Στρατηγικός Σχεδιασμός. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί επιβολής τέλους ταφής στους Δήμους. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
  4. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου – Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
  6. Αναμόρφωση Οικονομικών Στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
  7. Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης αίθουσας στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
  8. Απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης  καλλιεργήσιμης  γης  στην Κοινότητα  Νεάπολης, Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Φωτάκης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεάπολης κ. Γεώργιος Ρούσσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα)
  9. Ορισμός εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
  10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2022 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
  11. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 


AgrinioStories