7 Φεβρουαρίου: Διεθνείς και Παγκόσμιες ημέρες

Η 7η Φεβρουαρίου ορίστηκε από την παγκόσμια
και διεθνή κοινότητα ως
:

Παγκόσμια Ημέρα Μεγαλόφωνης Ανάγνωσης

Η Παγκόσμια Ημέρα Μεγαλόφωνης Ανάγνωσης (World Read Aloud Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Τετάρτη του Φεβρουαρίου για να τονίσει τη σημασία του να διαβάζει κάποιος μεγαλόφωνα και να μοιράζεσαι ιστορίες με άλλους ανθρώπους.

Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2010 και σύντομα επεκτάθηκε στον υπόλοιπο κόσμο για να υποστηρίξει τον αλφαβητισμό και τη μόρφωση ως δικαίωμα που ανήκει σε όλους τους ανθρώπους. Αλφαβητισμός είναι η απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και ικανοτήτων για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων για τις οποίες η γραφή, η ανάγνωση και η αρίθμηση είναι απαραίτητες», σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO.

Ψυχή αυτής της πρωτοβουλίας είναι η συγγραφέας και ειδική στον αλφαβητισμό Παμ Άλιν. Η μ.κ.ο. LitWorld, που ίδρυσε to 2007, ασχολείται με τον αλφαβητισμό των παιδιών στις ΗΠΑ και σε περισσότερες από 60 χώρες.

 

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα Παγκόσμιες μέρες
με click πάνω στην κάρτα που ακολουθεί
ή στο Posted in Παγκόσμιες μέρες