31 Μαρτίου: Διεθνείς και Παγκόσμιες μέρες

Η 31η Μαρτίου ορίστηκε
από την παγκόσμια και διεθνή κοινότητα ως:

Διεθνής Ημέρα Διεμφυλικής Ορατότητας
και Παγκόσμια Ημέρα Αποθήκευσης Αρχείων

Διεθνής Ημέρα Διεμφυλικής Ορατότητας

Η 31η Μαρτίου είναι αφιερωμένη στην ορατότητα της διεμφυλικής (τρανσέξουαλ) κοινότητας, αλλά και στην ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την περιορισμένη πρόσβαση ή αποκλεισμούς και την έμφυλη βία που αντιμετωπίζουν οι διεμφυλικοί σε όλο τον κόσμο.

Καθιερώθηκε το 2009 με πρωτοβουλία της αμερικανίδας ακτιβίστριας Ρέιτσελ Κράνταλ και γρήγορα πέρασε τα σύνορα των ΗΠΑ και απέκτησε διεθνή χαρακτήρα, βοηθούντων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου θα μπορούσε να ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία, η οποία όμως δεν αξιοποιήθηκε, καθώς η Ελλάδα δεν εναρμονίστηκε με την απόφαση (2048/2015) της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), που καλούσε τα κράτη-μέλη να μεταρρυθμίσουν τις νομοθεσίες τους.

Για τους παραπάνω λόγους, σύμφωνα με το ΣΥΔ, είναι απαραίτητο να γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις στην ελληνική νομοθεσία, ώστε:

Οι διαδικασίες επαναπροσδιορισμού του φύλου να είναι εξωδικαστικές, καθώς αφενός η δυνατότητα της εκούσιας δικαιοδοσίας μειώνεται, προσκρούοντας σε διακρίσεις για λόγους οικονομικής κατάστασης, αφετέρου δεν ανταποκρίνεται στο κριτήριο του αυτοπροσδιορισμού, εφόσον στην ουσία τα τρανς άτομα ετεροπροσδιορίζονται από τη δικαστική έδρα.
Να μην υπάρχουν διακρίσεις για λόγους ηλικίας.
Να διατηρείται τυχόν υπάρχων γάμος, σύμφωνα και με α) τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Michal Bobek, και με β) την απόφαση της 28-06-2017 εκδοθείσα από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, που δεν αποκλείει τα έγγαμα πρόσωπα.
Να μεταβάλλεται η καταχώριση φύλου και του κυρίου ονόματος σε τυχόν υπάρχοντα τέκνα, ώστε να μην παραβιάζεται η μυστικότητα της διαδικασίας, ούτε η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή.
 Να διατυπώνεται ρητώς σε διάταξη η δυνατότητα τρίτης καταχώρισης φύλου για τα πρόσωπα που το επιθυμούν, αναγκαιότητα ήδη αναγνωρισμένη από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (απόφαση 67/2018), καθώς και να τροποποιηθούν σχετικές διατάξεις στα δημοτολόγια.
Να καλύπτεται ασφαλιστικά η διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου.
Να συμμορφωθεί η Ελλάδα με την τροποποίηση των ταξινομητικών καταλόγων ψυχικών διαταραχών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα τρανς πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή και δεν θα στιγματίζονται, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, καθώς και με:
α) τις προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου,
β) το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (22-11-2017),
γ) τη δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωσης για την Υγεία των Διεμφυλικών
(WPATH) (15-11-2017) και
δ) τη θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ).

Αξίζει αναφοράς, επομένως, ότι στις 18 Ιουνίου 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε τη νέα Διεθνή Ταξινόμηση Νοσημάτων στην 11η έκδοσή της, η οποία παρουσιάστηκε για τελική έγκριση στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας και το 2019 η τρανς ταυτότητα αφαιρέθηκε από την κατηγορία των ψυχικών διαταραχών αποτελώντας μια ιστορική νίκη του τρανς κινήματος.

 

Παγκόσμια Ημέρα Αποθήκευσης Αρχείων

Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου του 2010 κάποιοι χρήστες του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης reddit είχαν την ιδέα να αφιερώσουν μία ημέρα στην αρχειοθέτηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών (backup).

Σκοπός τους, να υπενθυμίσουν στους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και “έξυπνων” κινητών τηλεφώνων τη σημασία της αποθήκευσης των δεδομένων που η ενδεχόμενη απώλειά τους λόγω μη αρχειοθέτησης μπορεί εκτός από τη συναισθηματική αξία για τον απλό χρήστη να έχει και οικονομικό αντίκτυπο για τον επαγγελματία και τις επιχειρήσεις.

Η ιδέα είχε απήχηση, οι εταιρείες κατασκευής εξωτερικών σκληρών δίσκων την αγκάλιασαν κι έτσι γεννήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Αποθήκευσης Αρχείων (World Backup Day), που γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2011, στις 31 Μαρτίου.

 

 

Πηγή

 

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα Παγκόσμιες μέρες
με click πάνω στην κάρτα που ακολουθεί
ή στο Posted in Παγκόσμιες μέρες