Ξηρόμερο 10-13/7 – 1η συνάντηση eco2adapt στον Αστακό

1η ετήσια συνάντηση
του προγράμματος
eco2adapt στον Αστακό Αιτωλ/νίας,
από τις 10 έως τις 13 Ιουλίου 2023

Στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας οργανώνεται η πρώτη ετήσια συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος eco2adapt (Ecosystem-based Adaptation and Changemaking to Shape, Protectand Maintainthe Resilience of Tomorrow’s Forests), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, HORIZON EUROPE. Η συνάντηση διοργανώνεται από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Δήμο Ξηρομέρου.

Στη συνάντηση συμμετέχουν 60 καθηγητές, ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες από 22 διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Το eco2adapt στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού πλαισίου προσαρμογής των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή βάσει των χαρακτηριστικών τους (EbA), με λύσεις εμπνευσμένες από την ίδια τη φύση (Nature-Based Solutions NBS). Το πλαίσιο θα αξιοποιεί τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των δασών με τελικό σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων ως εγγύηση και για την κοινωνική-οικολογική βιωσιμότητα. Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος υλοποιούνται στο δάσος βαλανιδιάς Ξηρομέρου.

Οι δράσεις του προγράμματος υλοποιούνται σε πειραματικές επιφάνειες (Living Labs) στην Ευρώπη και την Κίνα που βρίσκονται σε κλιματικά ευαίσθητα γεωγραφικά σημεία (hot spots), και θα υιοθετηθεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την διερεύνηση διαχειριστικών πρακτικών που ενσωματώνουν τις διαταραχές και την ευπάθεια κάθε δασικού οικοσυστήματος στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν. Θα συνδυαστεί η διεπιστημονική γνώση, από επιστήμονες και ενδιαφερόμενους φορείς στην Ευρώπη και την Κίνα, ώστε γίνει κατανοητή η αντίληψη του δάσους στο επίπεδο των οικοσυστημικών υπηρεσιών του. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να δοθούν κίνητρα και να ενισχυθεί η υιοθέτηση λύσεων EbA, μέσω τοπικών σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων και εθνικών πολιτικών για τη διαχείριση των δασών.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων τεχνικών οικονομικών μηχανισμών και μηχανισμών διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο, όπως η δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τη φιλοξενία δεδομένων FAIR και τη δημιουργία μιας εφαρμογής SmartPhone (που ονομάζεται OneForest ToolBox) που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να προσθέτουν δεδομένα σχετικά με ανθεκτικά στο κλίμα δασικά είδη, προελεύσεις, μείξη ειδών, τεχνικές διαχείρισης και υπηρεσίες οικοσυστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές αβεβαιότητες και πιέσεις που αφορούν στο κλίμα και τις κοινωνικές αλλαγές (αλλαγές χρήσεων γης, πυρκαγιές, κ.α.). Θα παραχθούν επίσης μια σειρά εργαλείων αιχμής για την παρακολούθηση της τρωτότητας (ευαισθησίας) και της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων (βιοποικιλότητα ειδών, υγεία εδαφών, εισβλητικά είδη, κ.α.).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή φορέων που μπορούν να συνεισφέρουν θετικά, από τον ενεργό πολίτη έως τον υπεύθυνο για τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΕΔΩ


AgrinioStories