Οι προοπτικές ανάπτυξης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργεια στο επίκεντρο της τελικής εκδήλωσης του έργου ARIELPLUS Η τελική εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου  ARIELPLUS πραγματοποιήθηκε με […]