Χειμώνας, έρημα τα ορεινά χωριά…

Χειμώνας, οι δρόμοι στα ορεινά κλείνουν και ο ποδαρόδρομος αρχίζει από χαμηλά και μακριά απ’ τον προγραμματισμένο στόχο του Τάκη Ντάσιου Φεβρουάριος 1987 …Η νύχτα […]

Διασχίζοντας τα όρη του Βάλτου

Τα όρη του Βάλτου σχηματίζουν ένα ακανόνιστο σχήμα ορεινής πλατφόρμας που δεν προσεγγίζεται με κάποιον από τους γνωστούς οδικούς άξονες της ενδοχώρας του Κυριάκου Παπαγεωργίου […]