Ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου, Κωνσταντίνος ο Α΄, επισκέπτεται το Αγρίνιο «Πυρετώδης εργασία καταβάλλεται προς όσον οίον τε τελειότερον ευπρεπισμόν της πόλεως επί τη υποδοχή […]