Άνοιξα την πόρτα των 70… Ε!…και;

Άνοιξα την πόρτα των 70… Ε!…και; Μία απόπειρα απολογισμού της ζωής μας… Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας (1η Οκτωβρίου) «Έφερα τη ζωή μου ως […]