Το έργο (στην Τουρλίδα) θα προχωρήσει, όμως κάποιοι πρέπει  να «λογοδοτήσουν» Με fake news  και  ψευδείς καταγγελίες  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  […]