Η Μουδούρη των Βαλαωριταίων

Η Μουδούρη βρίσκεται απέναντι από το Νυδρί της Λευκάδας και ανήκει στον Δήμο Ελλομένου Λευκάδας Η Μουδούρη των Βαλαωριταίων Ανήκει στο σύμπλεγμα των Τηλεβοϊδών νήσων […]