Αιτωλ/νία & Ηλεία: Προτάσεις εκσυγχρονισμού υποδομών ΤΟΕΒ

Προτάσεις εκσυγχρονισμού υποδομών ΤΟΕΒ προς ένταξη στο ΠΑΑ 2014-2020   Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020   Την υποβολή σημαντικών προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης εκσυγχρονισμού του αρδευτικού […]