Ημερίδα με τίτλο: «Δράσεις ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας: Ψηφιοποίηση διαδικασιών και αναβάθμιση υπηρεσιών» Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο της υλοποίησης […]