Ημερίδα διοργανώνουν τα τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο και τίτλο: «Σύνδεση Ακαδημαϊκής Κοινότητας και Τοπικής […]