Σ.Α.Π. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Σημαντικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε κτίρια-υπηρεσίες και υπαίθριους χώρου Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου συντάσσει Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας […]