Για την έγκαιρη κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων όσοι γεννήθηκαν το 2006 καλούνται από το δήμο να το δηλώσουν  Για την έγκαιρη κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων […]