6 Νοεμβρίου 2023 η κατάταξη των νεοσύλλεκτων στο 2/39 Σ.Ε. Μεσολογγίου – Σ/χης Καραχρήστος Στις 6 Νοεμβρίου 2023, όπως ορίστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, […]