Είναι η πολιτική της ΕΕ που με όχημα την ΚΑΠ, πετυχαίνει τους στόχους της, δηλαδή τη συγκέντρωση γης και παραγωγής σε λίγα χέρια του Σπύρου […]