Το Σάββατο 23.12.2023 και 30.12.2023 προμήθεια ψωμιού για τέσσερις (4) ημέρες Ανακοίνωση του Σωματείου Αρτοποιών Αγρινίου & περιχώρων «η Δήμητρα» «Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου […]