Πολιτικοί ποιμένες: Επιτίμια και λιβανίσματα

Οι πολιτικοί ποιμένες είναι, φαίνεται, πιο ορθόδοξοι από την Ιερά Σύνοδο. Ο Σπήλιος Λιβανός, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης –και τρίτος κατά σειράν εκλογής βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας–, αποχαιρέτισε […]