ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ»