Παράταση στο χρόνο έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων»), για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό Ενημέρωση από το Δήμο Ξηρομέρου «Σας ενημερώνουμε» αναφέρει […]