Προκηρύξεις σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ για άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Ζητούνται μηχανικοί, τεχνικοί, διοικητικοί, χειριστές, οδηγοί, τεχνίτες, εργάτες και καθαριστές. […]