Προσδιορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού, πράσινου τιμολογίου Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού, πράσινου τιμολογίου, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η.1.2024, προσδιορίζονται […]