Το πολεμικό αεροδρόμιο Αγρινίου το οποίο φιλοξένησε μεταξύ άλλων μονάδων και την Σχολή Αεροπορίας Στρατού κατασκευάστηκε από το 1961 έως και το 1964 τέσσερα χιλιόμετρα […]