Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων – η Αυτοδιαχείριση προχώρησαν στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει […]