Όλα τα περίπτερα πρέπει να διαθέτουν άδεια πώλησης τυποποιημένων τροφίμων και ποτών Απαγορεύεται η  διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών […]