Περιορισμοί κυκλοφορίας στην Αγρινίου Θέρμου από την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 έως την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 Με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή της Ακαρνανίας κ. […]