Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας Αυτοψία και επιτόπιος έλεγχος σε επιλεγμένα σημεία της περιφέρειας για την τοποθέτηση του ωφελίμου εντόμου […]