Παύλος Σιδηρόπουλος: «Τα τέρατα δικάστηκαν με μάρτυρα την πείνααποκλεισμένα μια ζωή σε ακούσια καραντίναΗ απελπισία περίστροφο και σφαίρες της οι ανάγκες Άντε και καλή τύχη, […]