Ανακοίνωση Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πράσινου παράταση  για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο  Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας ιδιοκτησιών Παρατείνεται  μέχρι  30 Ιουνίου 2024 η […]