Τα «Παπαστράτεια – Εορτές ανοίξεως», υπήρξαν για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή ένας ολοκληρωμένος πολιτιστικός θεσμός, σταθμός στην κοινωνική μνήμη της πόλης     […]