ΟΕΣΒΔΕΝ: «Καλούμε τους συναδέλφους μας, τους Εμπορικούς Συλλόγους της Β/Δ Ελλάδας καθώς και τα σωματεία των επαγγελματιών όλων των κλάδων, τους επιστημονικούς συλλόγους να προχωρήσουμε […]