Ο Καρασεβδάς κατάφερνε να βρίσκεται κάθε μέρα τ’ όνομά του στα χείλη των ανθρώπων … και να παραμένει καθολικά συμπαθής Ο Παπαντολέων-Παντελής Καρασεβδάς, Έλληνας νομικός, […]