Ολομέλεια ΣτΕ – Υφίσταται «υποχρέωση μίας συνολικής επαναξιολόγησης του μέτρου των συνεπειών από την θέση σε αναστολή καθηκόντων των εργαζομένων στην λειτουργία των δομών υγείας». […]