Επέκταση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου τις  Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Την  ικανοποίηση του για την επέκταση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου εξέφρασε ο […]