Οδική ασφάλεια – Δύο εκ. ευρώ στον Δήμο Αγρινίου

Δύο εκατομμύρια  ευρώ στον Δήμο Αγρινίου με το «Πρόγραμμα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» Στο«Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης […]