Ο Κασσελάκης είναι αστός όχι λόγω καταγωγής αλλά ο ίδιος είναι ο ανθρωπολογικός τύπος του αστού επενδυτή τού τύπου δηλαδή που έφερε τον καπιταλισμό και […]