ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Αποτελέσματα για 1.689 «Νέους Γεωργούς»

Επικαιροποιημένα αποτελέσματα για 1.689 δικαιούχους του προγράμματος  «Νέων Γεωργών», συνολικής δημόσιας δαπάνης 63.180.000 ευρώ Στην υπογραφή απόφασης προχώρησε οΕντεταλμένος Σύμβουλος...