Ιστορικό Συνέδριο διοργανώνει ο πολιτιστικός Σύλλογος Μπαμπίνης «Χριστόδουλος Παμπλέκης» με θέμα: «Η Μπαμπίνη στο διάβα των αιώνων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κυριακή 7 Αυγούστου 18:00΄: Προσέλευση, εγγραφές […]