Σήμα κινδύνου για την παραμόρφωση της Ακρόπολης

Το Παρατηρητήριο για την Παγκόσμια Κληρονομιά περιλαμβάνει την Ακρόπολη στις περιπτώσεις μνημείων που εκπόμπουν σήμα κινδύνου και απειλούνται από καταστροφή της Πόλυς Κρημνιώτη  Σήμα κινδύνου […]