Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ για το 2024 από τις 4 Απριλίου 2024  έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 Η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος […]