Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση χρήσης κηποτεμαχίου στον Δημοτικό Λαχανόκηπο Οι δημότες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση παραχώρησης κηποτεμαχίουμπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της […]