ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ «ΜΥΛΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΦΑΡΟΣ ΜΥΤΙΚΑ»