Λόγω διαρροής του κεντρικού αγωγού υδρεύσης, δεν υδροδοτούνται σπίτια και άλλοι χώροι στο Λεσίνι Η διαρροή εντοπίστηκε σήμερα στην κάθοδο του αγωγού από την δεξαμενή. […]