Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Μεσολογγίου υποδέχεται δυναμικά τη νέα σχολική χρονιά Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) / Κέντρο Εκπαίδευσης […]