Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο εκσυγχρονισμός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος: «Αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προς όφελος των δημοτών […]