Ενημερωτική εκστρατεία για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδας, της Δ/νσης Κοινωνικής […]