Από το χειροποίητο στο βιομηχανοποιημένο τσιγάρο

«…προσπαθούν μέσω των εφημερίδων να πείσουν τους αμετανόητους «στρίφτες» (τσιγάρων) να προτιμήσουν το βιομηχανοποιημένο τσιγάρο…» του Αριστείδη Μπαρχαμπά ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ παρουσιάζονται το 1885· μέχρι […]